Digital Post

Offentlig Digital Post er ikke det samme som E-mail.

Folketinget har vedtaget at alle borgere, fra de er fyldt 15 år, skal oprette en Digital Postkassewww.borger.dk, således at kommunikationen mellem det offentlige og borgerne fremover ikke sker ved breve skrevet på papir og leveret i din postkasse ved vejen, men i stedet sendes til din Digitale Postkasse, som du har pligt til at tjekke og læse og behandle den digitale post der kommer til dig.

Grunden til at der er oprettet et specielt postsystem til denne kommunikation er, at almindelig E-mail i princippet er som et åbent postkort, uvedkommende og f.eks. hackere kan skaffe sig adgang til almindelig E-mail korrespondance og læse denne, hvilket ikke er særlig heldigt hvis indholdet drejer sig om personlige forhold som helbred, økonomi, og lignende. Offentlig Digital Post er dels krypteret så uvedkommende ikke kan læse indholdet, dels sendes via særligt sikrede linjer.

Nøglen til din Digitale Postkasse er din NemID. Det sikrer at kun du selv, kan få adgang til dine mails fra det offentlige.

Personer, der ikke har en PC eller bor i områder, hvor en tilstrækkelig hurtig Internetforbindelse ikke kan etableres, samt personer med psykiske eller fysiske problemer kan søge om fritagelse for Digital Post og fortsat få breve fra det offentlige på papir. Fritagelse gives normalt for 2 år ad gangen, i særlige tilfælde kan der dog blive tale om permanent fritagelse. Personer der ønsker at søge fritagelse skal snarest muligt og i god tid inden den 1. november 2014 henvende sig i Borgerservice.

Gribskov Kommune har den 10. – 17. og 24. juni 2014 holdt “åbent hus” i byrådssalen, i samarbejde med de frivillige digitale ambassadører, hvor borgerne har kunnet få hjælp til oprettelse af Digital Postkasse eller om nødvendigt blive fritaget for Digital Post.

Gribskov Kommune planlægger at gentage dette arrangement som følger:

August:
D. 26/8 kl. 9-12 (Byrådssalen, Rådhuset i Helsinge)
September:
D. 9/9 kl. 15-18 (Byrådssalen, Rådhuset i Helsinge)
D. 23/9 kl. 9-12 (Gillelejehuset, Parkvej 214, Gilleleje – Gl. Rådhus)

Oktober:
D. 7/10 kl. 15-18 (Gillelejehuset, Parkvej 214, Gilleleje – Gl. Rådhus)
D. 21/10 kl. 9-12 (Byrådssalen, Rådhuset i Helsinge)

Hertil kommer kurser i Borger.dk og Digital Post, som afholdes af de frivillige digitale ambassadører i bibliotekerne i Helsinge, Græsted og Gilleleje (p.t. Gilbjergskolen) – datoerne kan du finde under kommunens annonceringer i UgePosten.

Andre datoer (se UgePosten eller bibliotekets hjemmeside (www.gribskovbib.dk)) holder de digitale ambassadører åben IT-Café i bibliotekerne, hvor du kan møde op uden tilmelding og få hjælp til eventuelle problemer med din PC, dine programmer, Borger.dk og Digital Post.