Borger.dk

Webportalen BORGER.DK er den fælles indgang til de offentlige systemer, hvor du skal vænne dig til at betjene dig selv, i stedet for at møde op på rådhuset, hos Skat eller hos andre myndigheder.

Der er i dag efter sigende 31 etablerede selvbetjeningsmuligheder og flere kommer til i løbet af de kommende måneder. De aktuelle selvbetjeningsmuligheder findes inden for nedenstående emner:

Arbejde, dagpenge, ferie
Bolig og flytning
Danskere i udlandet
Familie og børn
Internet og sikkerhed
Fritid
Handicap
Miljø og energi
Pension og efterløn
Politi, retsvæsen, forsvar
Samfund og rettigheder
Skole og uddannelse
Sundhed og sygdom
Transport og rejser
Udlændinge i Danmark
Ældre
Økonomi, skat, SU

På Borger.dk kan du læse mere om dine muligheder inden for de enkelte områder.

Skal du skifte læge, have nyt sundhedskort, have et EU-sundhedskort, nyt kørekort eller pas, sker der ændringer i dine indkomstforhold, dit huslejetilskud eller din pension – så er det på Borger.dk du kan betjene dig selv når det passer dig bedst og spare turen til Borgerservice, hvor du formentlig må være indstillet på kø og ventetid. Så der er fordele ved at bruge selvbetjeningsløsningerne!